Skip to content

WAAROM ZOU IK HVO100 TANKEN?

MILIEU: Een vermindering van CO2 uitstoot van minstens 50% en tot 90%*. * Afhankelijk van de gebruikte primaire materialen tijdens de productie over het gehele traject, van put tot wiel.

FLEXIBILITEIT: U kan enkel HVO100 tanken, of vermengen of afwisselen met uw gebruikelijke diesel.

 

KAN IK HVO100 VOOR MIJN WAGEN GEBRUIKEN?

© TotalEnergies

 

JA! De autoconstructeurs hebben de brandstoffen die beantwoorden aan de norm EN 15940, zoals HVO100, goedgekeurd voor een zeer grote meerderheid van hun Diesel motoren. HVO100 bestaat voornamelijk uit paraffine, het voornaamste bestanddeel van conventionele diesel. Neem hiervoor contact op met uw concessiehouder, of raadpleeg de documenten van uw voertuig. Het gebruik van HVO100 vraagt geen enkele aanpassing aan uw wagen, en verzekert de goede werking van uw motor (koudebestendig, smering,…)

HOE DRAAGT HVO100 BIJ AAN HET VERLAGEN VAN DE CO2 UITSTOOT?

© TotalEnergies

Een deel van de primaire grondstoffen die gebruikt wordt in de productie van HVO100 is van plantaardige afkomst. De CO2 die uitgestoten wordt bij de verbranding is reeds vooraf tijdens de groei van deze plantaardige materialen uit de atmosfeer gehaald. HVO100 wordt ook deels gemaakt van afval en residuen die een alternatieve oplossing bieden aan het gebruik van afval uit de landbouw. En dit draagt bij aan de globale aanpak van de circulaire economie.

VAN WELK MATERIAAL WORDT DE BRANDSTOF HVO100 GEMAAKT?

© TotalEnergies

HVO100 is een biobrandstof die gemaakt wordt van plantaardige primaire grondstoffen, residuen of afval. In het kader van de reglementering van biobrandstoffen heeft de Europese regelgever zeer strenge normen opgelegd wat betreft de duurzaamheid, vooral rond de milieu-aspecten (CO2 voetafdruk, niet-ontbossing, goed grondgebruik). Meerdere certificatie schema’s werden opgesteld om aan deze criteria te voldoen. Uw HVO100 brandstof is aldus duurzaam gecertificeerd, conform de richtlijn omtrent hernieuwbare energie van de Europese Unie.