Skip to content

Laadoplossingen in de openbare ruimte

Mobiliteit is voor lokale overheden een prioriteit gezien de impact op het welzijn van de bevolking groot is. De Europese Unie stimuleert dan ook elektrische mobiliteit. De meest recente regelgeving legt lokale overheden in dit kader ambitieuze doelstellingen op om een duurzame elektrische mobiliteit tot stand te brengen.  

TotalEnergies werkt samen met alle lokale overheden aan oplossingen op maat van hun behoeften. Samen werken we aan diensten die gebruiksvriendelijk en voor iedereen toegankelijk zijn.  

De ervaring en expertise van TotalEnergies in deze sector zijn essentieel. Wij begrijpen voor welke problemen lokale overheden staan en wat het grote publiek van elektrische mobiliteit en oplaaddiensten verwacht.