Skip to content

HVO100: Verminder uw impact op het milieu

Schone Brandstoffen  |  Bio-CNG  | LNG | Electromobiliteit | 

© TotalEnergies

Wat is HVO100-brandstof?

HVO staat voor "Hydrotreated Vegetable Oil”, het heeft dezelfde chemische structuur als een standaard brandstof maar is niet fossiel. Het kan 100% worden gebruikt of gemengd in een motor.

   

   

  DE MILIEUPRESTATIES VAN DE BRANDSTOF HVO100

  In overeenstemming met de Europese regelgeving is HV0100 een duurzame brandstof. Vergeleken met traditionele brandstoffen, vermindert de volledige cyclus van bron tot wiel de CO2-uitstoot met minstens 50% en tot 90%* (CO2-voetafdruk gekoppeld aan de productie en het gebruik van de brandstof). Dit product is uiterst biologisch afbreekbaar. Rekening houdend met zijn chemische samenstelling biedt HVO100 u:

  •  100% hernieuwbare brandstof. Een reductie van minimaal 50% in CO2-uitstoot *;
  • een synthetische brandstof waarvan de verbranding minder schadelijke stoffen uitstoot. Een vermindering van 30% verbrandingsdeeltjes. ** Een vermindering van verbranding NOX ***;
  • geen aanpassing te verwachten bij de werking van uw vloot. 

  *In overeenstemming met Europese regelgeving

  **Test uitgevoerd in januari 2018 op een bus met een gecombineerde cyclus.

  *** Test uitgevoerd in maart 2018 op een bus onder reële werkomstandigheden in vergelijking met een standaard EN590 dieselbrandstof

   

  DE VOODELEN VAN HV0100-BRANDSTOF

  Dit product heeft ook het voordeel dat het niet oxideert en daarom zeer stabiel is bij opslag. HVO100-brandstof helpt de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2 die bij verbranding vrijkomt, is tijdens de groei eerst door de plant uit de atmosfeer opgevangen. Aan de andere kant wordt HVO100 ook geproduceerd uit afval en residuen die een alternatieve oplossing bieden voor het gebruik van agrarische hulpbronnen en deel uitmaken van een wereldwijde circulaire economie.

  KAN IK HVO100 IN MIJN BUSSEN/TRUCKS GEBRUIKEN?

  Ja! Fabrikanten van zware voertuigen hebben goedgekeurde brandstoffen die voldoen aan de EN 15940-norm als HVO100 voor een grote meerderheid van hun motoren. Daarom is er geen technisch probleem bij het gebruik van HVO100. HVO100 is feite uitsluitend samengesteld uit paraffines, de belangrijkste componenten van diesel. Wij nodigen u uit om contact op te nemen met uw autodealer of de voertuigdocumenten te raadplegen.
   

  Momenteel beschikken we over twee tankstations in België. Onze bedoeling is om dit aantal op korte termijn uit te breiden.  

  In onderstaande lijst kan je de adresgegevens van onze stations terugvinden:

  Kristalpark, Gerard Mercatorstraat 2, 3920 - LOMMEL

  Hognoul ,  Chee de Bruxelles 58, 4342 - HOGNOUL