Skip to content

Wat zijn bitumen?

Hoewel bitumen kunnen worden aangetroffen in een natuurlijke toestand (Athabaska-velden, Canada), worden ze in hoofdzaak geproduceerd in olieraffinaderijen.

Bitumen zijn zwarte thermoplastische producten, met een viscositeit die varieert naargelang de temperatuur.

Waar het bij omgevingstemperatuur nog hard is, kan het product bij 120 °C verpompt, getransporteerd en gebruikt worden.

Puur of gemodificeerd, geblazen of in emulsie, zijn kleefvermogen, cohesie, elasticiteit, waterdichtheid en reologische eigenschappen maken bitumen perfect geschikt voor de wegenbouw, alsook voor industriële toepassingen (gebouwen, automotive, huishoudartikelen).

Bitumenproductie

Bitumen worden gemaakt door het raffineren van geselecteerde, specifieke types ruwe aardolie.

Van de 1300 verschillende soorten ruwe aardolie in de wereld, zijn er slechts 10 % conform naar de Europese standaarden en specificaties voor bitumen. Ze worden dan ook ‘bitumen crudes' genoemd. Hiervan worden er een dertigtal daadwerkelijk gebruikt in Europa.

De diverse specificaties verkrijgt men door het mengen van de zwaarste fracties (de zogeheten ‘bitumen bases’) van de gedestilleerde producten.

Door het toevoegen van solventen (vloeibaar gemaakte gassen) worden de lichte fracties gescheiden van de asfaltenen en verkrijgt men speciale bitumen.

Het ‘blazen' van bitumen (thermische of katalytische oxydatie van bepaalde ‘bitumen bases’) resulteert in bitumen met specifieke eigenschappen, die gebruikt worden voor industriële toepassingen.