Skip to content

TotalEnergies heeft een biomassaverwarmingssysteem in container ontwikkeld. Deze innovatieve oplossing voorziet in tijdelijke of permanente energiebehoeften van het bedrijfsleven. Met dit systeem kunnen ondernemingen en organisaties verwarmingskosten en -investeringen optimaliseren, en tegelijk ook hun ecologische voetafdruk drastisch verminderen.

TotalEnergies heeft in een semimobiele container alle onderdelen van een biomassaverwarmingssysteem gebundeld, zoals voorzieningen voor brandstofopslag, een ketel, onderdelen voor de behandeling van rookgassen om de uitstoot van fijne stofdeeltjes in de atmosfeer tegen te gaan, alsook een buffervat voor warm water.

Het verwarmingssysteem wordt gevoed met TOTAL Pellets Premium, gemaakt van hout uit duurzaam beheerde Ardense bossen. Hiermee kunnen ondernemingen en organisaties in al hun energiebehoeften voorzien. Op die manier bevordert TotalEnergies de benutting van energie uit een korte voorzieningsketen.

Besparen op verwarmingskosten en minder CO2 uitstoten

Heating in the Box beantwoordt beter aan de huidige vraag naar energie bij ondernemingen en organisaties. Deze oplossing wekt niet alleen warmte, maar ook stroom op. De versie Power in the Box bevat inderdaad een warmtekrachtinstallatie die een gebouw tegelijk van stroom en warm water voorziet.

Met dit systeem kunnen ondernemingen op energiekosten besparen door gebruik te maken van de voordeligste brandstoffen (bv. door pellets te combineren met huisbrandolie, en tegelijk 80% minder CO2 uitstoten vergeleken met een klassieke oplossing.

Ingebouwd verwarmingssysteem met grotere rentabiliteit

Het biomassaverwarmingssysteem van TotalEnergies biedt een optimale rentabiliteit voor elke onderneming of organisatie die minstens 150 kilowatt aan vermogen nodig heeft. Heating in the Box is een flexibel systeem dat voorziet in energiebehoeften gaande tot 2 megawatt.

Dankzij diverse leasingformules kunnen ondernemingen en organisaties het juiste evenwicht vinden tussen de investeringskosten voor een verwarmingsinstallatie en de verbruikskosten van brandstof. Heating in the Box is vooral bedoeld voor verwarmingsdoeleinden, veeleer dan om brandstof te verkopen.

Flexibel biomassaverwarmingssysteem

TotalEnergies heeft deze oplossing specifiek ontwikkeld om tegemoet te komen aan nieuwe energiebehoeften in het bedrijfsleven. Heating in the Box is een semimobiele oplossing:

  • u kunt deze inzetten om tijdelijke energiebehoeften op te vangen en een gebouw bijvoorbeeld van energie te voorzien tijdens de duur van bepaalde werken.
  • De innovatieve oplossing kan echter ook permanent geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld om nieuwe energiebehoeften op te vangen van klanten die met plaatsgebrek kampen of die investeringskosten willen uitsparen.

Verwarmingsoplossing voor verschillende energievormen

Het semimobiele biomassaverwarmingssysteem van TotalEnergies kan op elke bestaande verwarmingsinstallatie aangesloten worden. Zo kunnen ondernemingen meer variatie brengen in hun energiemix. De normen die gelden voor traditionele verwarmingsinstallaties zijn inderdaad bedoeld om het hoofd te bieden aan extreme, maar relatief zeldzame omstandigheden. Anders gezegd, verwarmingsinstallaties van ondernemingen zijn vaak overgedimensioneerd. Met het biomassaverwarmingssysteem in container, kunnen ze beter voorzien in hun dagelijkse energiebehoeften door het verbruik te optimaliseren en tegelijk een traditionele oplossing achter de hand houden om een eventuele piekvraag naar energie op te vangen.

Met de oplossing Heating in the Box kunnen ondernemingen en organisaties naar keuze twee verschillende energiebronnen combineren, zoals huisbrandolie en aardgas, hernieuwbare energiebronnen (wind- en zonne-energie) en/of biomassa.

Bij permanente installatie kan de container naar wens bekleed worden, bijvoorbeeld met vegetatie of houten bekledingsplaten.