Skip to content

Gasolie Diesel, vroeger bekend als Mazout Extra, is bruikbaar als alternatieve brandstof voor dieselmotoren, zij het alleen voor land- of bosbouwmachines, zoals tractoren, maaidorsers, ensileermachines enz. TotalEnergies heeft de hoogwaardige Gasolie Diesel ontwikkeld voor professionals uit de landbouwsector zodat hun materieel langer meegaat en beter presteert.

Gasolie Diesel, ook wel Mazout Extra genoemd, mag in België alleen gebruikt worden door exploitanten van land- en bosbouwbedrijven en in bepaalde gevallen door aannemingsbedrijven van openbare werken.

Gasolie Diesel is herkenbaar aan de rode kleur en heeft soortgelijke eigenschappen als mazout, afgezien van enkele verschilpunten:

  • het lagere zwavelgehalte, waardoor minder zwaveloxide uitgestoten wordt;
  • het hogere cetaangetal, dat zorgt voor een betere werking van de motor in koude toestand;
  • de eventueel gebruikte biobrandstoffen.

Gasolie Diesel is compatibel met katalysatoren en roetfilters in landbouwmachines.

Gasolie diesel of mazout extra, de ideale brandstof voor landbouwmachines

Gasolie Diesel is om diverse redenen geschikt voor gebruik in de landbouwsector.

  • Gasolie Diesel verbetert de motorprestaties :

Het hoge cetaangetal van Gasolie Diesel verbetert het koudstartvermogen en garandeert een goede werking van de motor.

Dit zorgt tevens voor een schonere verbranding omdat de uitstoot van zwaveloxide en zwarte rook bij een koude motor en tijdens het optrekken verminderd wordt. Hierdoor wordt tevens het motorgeluid beperkt.

  • Gasolie Diesel, voor een optimale smering van de injectiepomp :

Volgens professionele servicemonteurs is zwavel een natuurlijk smeermiddel voor de motor. Zoals gezegd is Gasolie Diesel echter zwavelarm. Om dit verlies aan smeervermogen te compenseren, voegt TotalEnergies er een smeermiddel aan toe zodat de brandstof voldoet aan de in de norm NBN EN 590 voorgeschreven smeereigenschappen.

  • Gasolie Diesel draagt beter zorg voor uw materieel :

De uitstekende verbranding van Gasolie Diesel zorgt ervoor dat de vorming van afzettingen op de heetste punten (verstuivers, verbrandingskamer en uitlaatkleppen) minimaal blijft. Verbrandingsresidu's vormen een compacte en harde afzetting die tot een verminderde lekdichtheid kan leiden en afdichtingsproblemen in de injectoren kan veroorzaken. Met de hoogwaardige Gasolie Diesel van TotalEnergies kunt u beter zorg dragen voor uw materieel door het risico op uitval te verminderen en de levensduur te verlengen.

  • Gasolie Diesel is milieuvriendelijker :

Net als wij bij TotalEnergies zijn professionals uit de land- en bosbouwsector zich vaak meer dan anderen bewust van wat er op het spel staat voor het milieu.Gasolie Diesel is milieuvriendelijker dan andere brandstoffen. Zo wordt er tijdens de verbranding 75% minder zwaveldioxide (SO2) uitgestoten. 

Verder draagt het lage zwavelgehalte bij tot een verlaging van de uitstoot van onverbrande deeltjes alsook tot een betere werking en langere levensduur van katalysatoren en roetfilters. 

Stuk voor stuk goede redenen om te kiezen voor Total Gasolie Diesel. Neem gerust contact op met een van onze verdelers.

Andere brandstoffen