Skip to content

Wij geven voorrang aan de veiligheid en de gezondheid van de mensen. Voor TOTAL FLUIDS zijn de veiligheid en de gezondheid van de mensen die met onze producten werken absolute topprioriteiten. Dit tijdens de hele levenscyclus van haar producten, van hun fabricage over hun transport tot het uiteindelijke gebruik.

Solvents voldoen aan de Europese reglementering inzake internationaal transport van gevaarlijke stoffen. TOTAL FLUIDS kiest voor ondernemingen die voldoen aan de strengste eisen met betrekking tot organisatie en beveiliging van hun transportactiviteiten. De personen die instaan voor het vervoer van solvents worden met zorg geselecteerd, opgeleid en gecontroleerd.

Solventen kunnen door hun vluchtigheid bijzonder ontvlambaar zijn, voornamelijk bij belading, opslag, transport en het gebruik ervan in grote hoeveelheden. Het veiligheidsinformatieblad of MSDS (Material Safety Data Sheet) bevat alle belangrijke informatie met betrekking tot de risicopreventie voor de gebruikers.

VOLUNTARISTISCH MILIEUBELEID

TOTAL FLUIDS streeft voortdurend naar een minimale milieu-impact van zijn activiteiten tijdens de volledige levensduur van zijn producten:

  • Productie: gericht op maximaal rendement en een minimum aan afval.
  • Geoptimaliseerde supply chain beperkt de uitstoot van broeikasgassen.
  • Ontwikkeling van gedesaromatiseerde, biologisch afbreekbare en minder vluchtige producten.

Productievestiging

De fabriek van TOTAL FLUIDS in Oudalle is sinds 1997 ISO 14001-gecertificeerd.

De fabriek van Oudalle heeft een programma opgezet voor de vermindering van de VOC-emissie, en rust zijn opslagreservoirs voor de meest vluchtige producten uit met drijfschermen.

De milieuprestaties van en de uitstoot van broeikasgassen door TOTAL FLUIDS zijn opgenomen in de milieurapportering van de groep TotalEnergies.