Skip to content

26/02/2020 News

Total Ertvelde mag zich "Factory of the Future" noemen

26/2/2020 - Total Ertvelde (België) heeft de strenge audit met glans doorstaan en mag zich voortaan Factory of the Future, Fabriek voor de Toekomst, noemen. Een first voor de Total Group.

Fabrieken voor de Toekomst situeren zich binnen het innovatieproces van industrie 4.0. De European Factories of the Future Research Association (EFFRA) is een non-for-profit door de industrie aangestuurde organisatie die de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technologieën wil promoten. Zij doet dat onder meer in de publiek-private samenwerking van de Factories of the Future, de Fabrieken voor de Toekomst. In Vlaanderen berust de organisatie bij de samenwerking tussen Agoria Vlaanderen, Sirris, Fevia Vlaanderen, Fedustria Vlaanderen, Essenscia Vlaanderen, Centexbel, Catalisti en Flanders’ FOOD.

Tot op heden kregen slechts 38 maakbedrijven in Vlaanderen deze bijzondere onderscheiding. Dit jaar werden slechts vier kandidaten uitgeroepen tot Factory of the Future: Total Ertvelde, Audi Brussels (Vorst), Kautex Textron Benelux (Tessenderlo) en Vandemoortele (Izegem). Meer dan 600 Vlaamse maakbedrijven zijn intussen begonnen aan hun transitietraject.

Zeven transitiedomeinen

Een Fabriek voor de Toekomst excelleert in de wijze waarop ze met zeven transitiedomeinen omgaat: Advanced Manufacturing Technologies, Digital Factory, Eco Factory,  End-to-End Customer Focussed Engineering, Human-centred manufacturing, Smart Manufacturing en Value Chain Oriented Open Factory.

De kandidaat moet een doorgedreven zelfreflectie voorleggen aan een panel van experts. Na grondige analyse van dit document komt de audit. Het panel onderwerpt de leidinggevenden aan een batterij kritische vragen met betrekking tot de zelfreflectie en koppelt hieraan een minutieus bezoek aan de plant. Na deliberatie wordt de titel al dan niet toegekend.

Total Ertvelde is bijzonder fier om deze titel toegekend te worden. De plant is hiermee de eerste Total plant die deze bijzondere onderscheiding binnenhaalt.

Total Ertvelde

Strategisch gelegen aan het kanaal Gent – Terneuzen, is Total Ertvelde de belangrijkste producent van smeeroliën in België en de tweede grootste voor Total in Europa. Total Ertvelde is een internationale speler die 190 mensen tewerk stelt en die elk jaar zowat 185 000 ton complexe smeeroliën voor diverse sectoren produceert. De site is ook het hart van de logistieke diensten voor een groot deel van Europa. De derde unit op de site is ANAC, dat wereldwijd zijn expertise ter beschikking stelt voor de analyse van gebruikte smeeroliën.

Van bij de opstart van de fabriek in 1991, was Total Ertvelde een showcase op vlak van automatisering en innovatieve technologie. Total Ertvelde wil de rol van future forward innovator behouden. Dat impliceert dat de technologie voortdurend getoetst wordt aan de noden van de productie.

Operational excellence

Alles draait rond procesoptimalisatie, operational excellence en klanttevredenheid. Dat is enkel mogelijk als de veiligheid en de betrokkenheid van de medewerkers centraal staat. Total Ertvelde creëert meerwaarde door zijn medewerkers continu bij de implementatie van innovatieve technologie te betrekken. Hiervoor werkt het bedrijf met mini-companies. Deze teams denken mee na over de processen of projecten en geven directe feedback zodat, waar nodig, snel bijgestuurd kan worden. De medewerkers worden voortdurend bijgeschoold, ze participeren actief in de evaluatie van nieuwe technologie en de implementering van tools die hun gezondheid en welzijn ten goede komen.

Dankzij robuuste processen en een doorgedreven kwaliteitsbewaking, is Total Ertvelde in staat om flexibel in te spelen op de hoge eisen van de klanten.

Big data, digitale connectie via een wereldwijd netwerk van gecertificeerde laboratoria, dat zijn de belangrijkste troeven van ANAC. ANAC is het wereldwijde competentiecentrum voor analyses van gebruikte smeeroliën die de basis vormen voor fleet management en preventief onderhoud bij onze klanten. Het centrale lab bevindt zich op de site in Ertvelde. Het is digitaal verbonden met een dertigtal gecertificeerde laboratoria die analyses uitvoeren volgens strikte ANAC normen en procedures.

Ambitieniveau

Voor Total Ertvelde is duurzaamheid belangrijk. Het bedrijf is houder van het ISO50001 certificaat, ontving het VOKA Milieucharter en het Charter voor duurzaam ondernemen.

Het ambitieniveau van Total Ertvelde ligt hoog! Het bedrijf wil zijn troeven de komende jaren verder uitspelen. Het juiste evenwicht bewaren tussen mens en machine is daarbij prioritair.

 

ertvelde-usine-du-futur