Skip to content

TotalEnergies is zich terdege bewust van de voordelen die ontstaan door energie beter te benutten. Daarom helpt TotalEnergies zijn klanten om beter en minder energie te verbruiken. Het dienstenpakket van TOTAL Energy Solutions biedt u de mogelijkheid een diagnose van uw woning te maken en denksporen te verkennen om energie beter te benutten.

Elke woning is anders. Elke keuze die u maakt, van dak tot fundering, heeft invloed op de energieprestaties van een gebouw. Hoe is het gebouw geïsoleerd? Over welke verwarmingsinstallatie beschikt het gebouw? Is het gebouw uitgerust met installaties die hernieuwbare energie produceren?

Laat een diagnose uitvoeren voordat u van start gaat met een energierenovatie

Een energierenovatieproject moet zorgvuldig worden gepland. Daarom laat u het best eerst een diagnose uitvoeren om de energie-efficiëntie van uw woning in kaart te brengen.

Een objectieve stand van zaken is het ideale uitgangspunt om uw verbruiksgedrag te verbeteren en zo de energiefactuur te verlagen. Bij deze diagnose moet u niet alleen aandacht besteden aan de algemene energie-efficiëntie van het gebouw, maar ook nagaan in hoeverre elke ruimte afgestemd is op de bezetting en het gebruik ervan.

Deze energiediagnose van de woning maakt duidelijk welke werken nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Woningisolatie, hernieuwbare energie, verbetering van de verwarmingsinstallatie

  • Is het interessant de bestaande verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe die beter presteert?
  • Zo ja, welk model kies ik dan het best?
  • Zijn isolatiewerken in mijn woning de ideale gelegenheid om mijn verwarmingsinstallatie aan te passen?
  • Kan ik mijn installatie koppelen aan een systeem met zonnepanelen?
  • Welke radiator moet ik kiezen afhankelijk van de grootte van de ruimte?
  • enz.

Als u via een energierenovatieproject uw verbruiksgedrag wilt verbeteren, is het van belang alle mogelijkheden te bekijken qua inrichting van de woning zelf en de omgeving daarvan.

De energiefactuur verlagen zonder in te boeten op comfort

De diagnose en de geplande werken moeten niet alleen beantwoorden aan economische overwegingen – een lagere energiefactuur – en milieudoelstellingen, maar ook ten goede komen aan het comfort van de bewoners.

Het aanbod van TOTAL Energy Solutions helpt u bij het stellen van prioriteiten in de uit te voeren werken door een zorgvuldige afweging te maken tussen de daartoe vereiste investeringen en de daaruit voortvloeiende besparingen.

Wilt u besparen op energie en voordeel halen uit de beste energiemix? Wilt u uw energiefactuur verlagen? Neem dan contact op met TOTAL Energy Solutions en vraag een energiediagnose.