Skip to content

Total Belgium Smeermiddelen biedt aan haar klanten sinds enkele weken een nieuwe ‘E-Business’ dienst aan: de elektronische handtekening!

Hoe werkt het ? 

Als eerste stap ontvangt u een e-mail met een link naar het te ondertekenen document. Na het doorlezen, valideert u het document via een geheime code, u toegezonden via SMS.

De voordelen op een rij

  • Veilig : code via sms 
  • Snel : documenten onmiddellijk consulteerbaar 
  • Toegankelijk : 24u/24 toegankelijk via elke computer die met internet verbonden is 
  • Economisch : geen verlies van documenten, geen papieren te verwerken, gemakkelijke archivering
  • Ecologisch : minder CO2 uitstoot

Elk contractueel document (overeenkomst, bijvoegsel, brief,…) dat één of meerdere handtekeningen vereist van verschillende personen kan, mits akkoord van de klant, via elektronische weg verstuurd worden (e-mail).

Met een eenvoudige ‘klik’, hebben de ondertekenaars toegang tot het document via de beveiligde website ‘universign.eu’, partner van de groep TotalEnergies.
UNIVERSIGN is een geaccrediteerd bedrijf op Europees niveau; de elektronische handtekeningen van UNIVERSIGN voldoen bovendien aan de Europese regelgeving.

Na het lezen en goedkeuren van het document, zal elke ondertekenaar een unieke code op zijn mobiele telefoon ontvangen. Deze code is noodzakelijk om het document te ondertekenen.
Nadat alle ondertekenaars elektronisch hebben getekend, zal het document via e-mail aan alle betrokken personen toegestuurd worden.

Juridisch standpunt :

De wet bepaalt dat een elektronische handtekening (ongeacht de gebruikte technologie en het niveau) niet kan worden ontzegd aan haar rechtsgeldigheid of toelaatbaarheid als bewijsmiddel in een rechtszaak. 

U kan steeds terecht bij uw contractbeheerder : 
 

AMY ELSOUCHT
[email protected]
00 32 288 9541

CECILE PIRON
[email protected]
00 32 2 288 9795