Skip to content

De gewestelijke overheden in België hebben diverse premies en financiële steunmaatregelen opgezet om de energierenovatie van gebouwen te bevorderen. Ontdek hier de financiële steun die u kunt krijgen.

Wilt u besparen door energierenovatieprojecten uit te voeren? De gewestelijke en federale overheden in België hebben financiële steunmaatregelen ingevoerd om u te helpen bij het renoveren of (ver)bouwen van uw woning.

De projecten die hiervoor in aanmerking komen zijn meestal bedoeld om uw woning energie-efficiënter te maken. Er bestaan kleine verschilpunten tussen de energiepremies die toegekend worden het Brusselse gewest, in Vlaanderen en Wallonië.

Energiepremies in het Brusselse gewest

In het Brusselse gewest hebt u recht op een energierenovatiepremie voor de volgende prestaties en projecten:

  • de uitvoering van een energieaudit;
  • de installatie van efficiëntere verwarmingsapparatuur: condensatieketel, warmtepomp, waterverwarmingstoestel op zonne-energie enz.;
  • woningisolatie, beter isolerende beglazing, plaatsing van ventilatiesystemen.

Energierenovatiepremies in het Vlaamse gewest

Het Vlaamse gewest kent energierenovatiepremies toe. Die premies zijn bedoeld om diverse werkzaamheden financieel te ondersteunen:

  • dak-, buitenmuur- en vloerisolatie;
  • vervanging van ramen;
  • vervanging van de verwarmingsinstallatie door een efficiënter systeem;
  • installatie van een waterverwarmingstoestel op zonne-energie of warmtepompsysteem.

De toegekende premie hangt af van uw inkomen, woning, eigendommen alsook van het soort werken.

Energie- en renovatiepremies in het Waalse gewest

Het Waalse gewest kent een energiepremie toe voor dak-, muur- of vloerisolatiewerken alsook voor de installatie van een condensatieketel, warmtepompen of nog een waterverwarmingstoestel op zonne-energie. Wie een energieaudit laat uitvoeren, heeft ook recht op een premie.

Ook als u dakbedekking vervangt of beter isolerende beglazing plaatst, wordt een energierenovatiepremie toegekend.

Voor dakisolatiewerken hebt u bovendien ook recht op belastingvermindering.

Federale steunmaatregelen voor renovatie

Naast de gewestelijke premies past de Federale overheid het BTW-tarief van 6% toe voor renovatiewerken in woningen die ouder dan tien jaar zijn.

Hier vindt u meer bijzonderheden over alle energiepremies in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.