Skip to content

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is sinds enkele jaren een onmisbaar instrument voor alle actoren in de chemische industrie.

SDS TOTAL MS is een website waar u de VIB's van alle TotalEnergies producten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 kunt raadplegen. SDS TOTAL MS is bovendien meertalig. Daarnaast voldoen SDS TOTAL MS en bijhorende diensten aan de geldende wetgeving en meer bepaald de nieuwe reglementering inzake chemisch risico (REACH, CLP/SGH).

SDS TOTAL MS informeert gebruikers ook automatisch via e-mail wanneer grote wijzigingen zijn aangebracht in een VIB dat tijdens de voorbije 12 maanden werd geraadpleegd. Iedereen heeft gratis toegang tot de portal SDS TOTAL MS , mits minimale identificatie aan de hand van de naam, de firmanaam, het e-mailadres en eventueel de gewenste taal.